24
Th7

Mrs. Yến

Bỏ ra một số tiền lớn để mua căn hộ penhouse mới, thật sự thì ban đầu tôi định tìm đến những tên tuổi có tiếng dù chi phí không phải là vấn đề, tuy nhiên sau gợi ý của một người bạn cũng đã từng làm việc với quý Công ty, cho đến hiện tại khi đã đưa vào sử dụng căn hộ của mình, tôi hoàn toàn tâm đắc và thỏa mãn với thiết kế của quý Công ty. Cảm ơn các bạn!
Facebook Comments