THANH UY HAI PHONG HOTEL

THANH UY HAI PHONG HOTEL

Date: 23/10/ 2015
Location: Hải Phòng
Category: Hotel
Chi phí: $
Số phòng: sảnh, hội trường, business, nhà hàng
Diện tích: 2726 m2

Khách sạn được lên ý tưởng cách điệu và đưa vào 1 cách tinh tế…

Facebook Comments