SHOP MR. CONG

Date: 18/04/ 2017
Location:  Bắc Ninh
Category: Shop
Chi phí: $
Diện tích: 85 m2

Phương án thiết kế được đội ngũ kts TVõ – Concept đưa ra được chủ đầu tư chấp thuận triển khai thi công với phong cách hiện đại tinh tế.

Facebook Comments