BIOMEDIC’S Office

Date: 20/12/ 2017

Location: Hà Nội, Việt Nam

Chi phí: $ 350.000.000

Diện tích: 95 m2

Văn phòng được hoàn thiện toàn bộ phần điện, mạng, thoại, sơn tường, cung cấp lắp đặt đồ nội thất bên trong với tổng dự toán ban đầu 350.000.000 triệu.

Facebook Comments