2

AVORA HOTEL

AVORA HOTEL

Date: 28/09/ 2016
Location: Đà Nẵng
Category: Hotel
Chi phí: $
Số phòng: 45 phòng, 1 sảnh, 1 không gian làm việc, 1 nhà hàng buffet, 1 mini bar
Diện tích: 170 m2

Khách sạn được lên ý tưởng cách điệu và đưa vào 1 cách tinh tế…

Facebook Comments